قرقاول پاکستانی (تصاویر+مشخصات+آموزش پرورش)
پرورش قرقاول پرورش پرندگان

قرقاول پاکستانی (تصاویر+مشخصات+آموزش پرورش)

قرقاول پاکستانی و مقدمه: قرقاول پاکستانی زیستگاه اصلی آن بعضی از کشورهای آسیایی، بلغارستان،یونان و بعضی از کشورهای اروپایی می باشد. این نژاد از قرقاول به واسطه دم بلند و زیبا ، رنگ بندی ...

اطلاعات بیشتر